Säsongsummering / Season Sum up –  21/22

Publicerad:

Season summary, 2021-2022

Vi fick tag i Sara efter hemkomst från världscupsavslutningen i Frankrike. Efter en fantastisk säsong med ett OS-Guld i storslalom och totaltvåa i storslalomcupen med 4 segrar, en andraplats och två tredjeplatser.

Hej Sara, tänkte att vi skulle summera din fina säsong.

Vad var det bästa med säsongen?

Hela säsongen var otrolig! Jag är så glad att jag har fått uppleva det här och jag är så stolt att jag lyckats, dessutom gång på gång på gång! Jag är så himla stolt över den åkning som jag har presterat, den har varit grym och jag har haft så roligt på skidorna i år!

Rent resultatmässigt var det ju självklart OS-Guldet i storslalom i Beijing.

Rent målmässigt och känslomässigt har det varit att få komma ner i målet med grön skylt, med bra resultat, så många gånger. Jag har haft en stor utveckling inför och under den senaste säsongen både mentalt och tekniskt. Materialet (Head) har verkligen fungerat fantastiskt bra och jag har även fått ha samma serviceman två år i rad vilket har gjort att vi tillsammans har kunnat sätta alla små detaljer som krävs. Alla pusselbitar har fallit på plats.

Vad var det sämsta med säsongen?

Dom två sista tävlingarna på säsongen absolut. Knäskadan från Åre är inga problem, det är en sträckning i ett ligament och är snart läkt.

Hur ser planen ut framåt?

Jag ser verkligen fram emot nästa säsong med VM i Meribel, Frankrike i februari 2023 som det stora målet. Jag kommer jobba vidare med Head som materialsponsor och jag kommer behålla samma serviceman. En tanke inför nästa år är att jag ser fram emot att försöka kämpa för att ha två starka grenar, även om storslalomen kommer att behålla huvudfokus, skulle jag ändå säga att det börjar ett spännande jobb för att försöka lyfta nivån ännu mer i slalom.

Den 2 April välkomnar jag även alla som har möjlighet att komma till Kungsberget och tävla i parallellslalom och samla in pengar för sjukdomen ALS. Vi firar att vi har en kropp som är hel och kämpar för dom som inte har det. Läs mer om Sara Hector ALS Challenge.

Vilket helhetsbetyg sätter du på säsongen?

Säsongen har verkligen varit som en dröm, men jag tror att det går att få ut ännu lite till! Så 9 av 10 känns som ett bra betyg!

Stort tack för en fantastik säsong och vi hörs snart igen!

Vid Pennan
/Beata och Jonas Gold, GoldLife

Photos: Agance Zoom

In English

We got hold of Sara after returning home from the World Cup final in France. After a fantastic season with an Olympic Goldmedal in the giant slalom and second place in the giant slalom cup with 4 victories, one second place and two third places.

Hi Sara, lets sum up your great season.

What was best this season?

The whole season was incredible! I am so happy that I have experienced this and I am so proud that I have succeeded, also time and time again! I am so very proud of the skiing I have performed, it has been amazing and I have had so much fun on the skis this year!

In terms of the results, it was of course the Olympic Gold medal in the giant slalom in Beijing.

Purely goal-oriented and emotional, to cross the finish line with a green sign, with good results, so many times throughout the season. I have had a great progress before and during the last season both mentally and technically. The material (Head) has really worked fantastically well and I have also had the same serviceman 2 years in a row, which has meant that together we have been able to work on all the small details required. All pieces of the puzzle have fallen into place.

What was the worst about the season?

Definitely the last two races of the season. The knee injury from Åre is not a problem, it is a stretch in a ligament (MCL) and will soon heal.

What does the plan look like going forward?

I’m really looking forward to next season with the World Championship in Meribel, France in February 2023 as the big goal. I will continue to work with Head as a materials sponsor and I will keep the same serviceman. One thought I have for next year is to trying to fight to have two strong disciplines, although I will keep the main focus on giant slalom, I am starting  an exciting job to try to raise my level even more in slalom. I am look forward to that.

On April 2, I also welcome everyone who has the opportunity to come to Kungsberget and compete in parallel slalom and raise money for the disease ALS. We celebrate that we have a body that is whole and fight for those who can’t. Read more about Sara Hector ALS Challenge.

What overall rating do you put on the season?

The season has really been like a dream, but I think it’s possible to get a little more out of it for it to be even better! So 9 out of 10 feels like a good rating!

Thanks for a great season and see you soon!Written by
/Beata and Jonas Gold, GoldLife

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *